ਰਮਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯੂਏਈ 2021

ਯੂਏਈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ 2021

ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਬਈ, ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਅਤੇ ਅਜਮਾਨ ਲਈ ਹੈ. ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਲਈ, ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ. ਰਸ ਅਲ ਖੈਮਾਹ ਅਤੇ ਉਮ ਅਲ ਕਵੈਇਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮਿੰਟ, ਅਤੇ ਫੁਜੈਰਾਹ ਲਈ ਛੇ ਮਿੰਟ ਕੱ Dੋ.

ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੈਲੰਡਰ 2021 (تقويم رمضان)
ਚਿੱਤਰ ਸਰੋਤ: ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਬਈ 2021
ਰਮਜ਼ਾਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ਗ੍ਰੈਗ ਇਮਸਕ ਫਜਰ Sunrise ਧੂਹਰ ASR ਮਾਘਰਿਬ ਈਸ਼ਾ
1 ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 13 4: 29 AM 4: 39 AM 5: 55 AM 12: 22 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3: 50 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6: 44 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8: 00 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
2 ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 14 4: 28 AM 4: 38 AM 5: 54 AM 12: 22 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3: 49 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6: 44 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8: 01 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
3 ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 15 4: 27 AM 4: 37 AM 5: 53 AM 12: 22 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3: 49 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6: 45 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8: 01 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
4 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 16 4: 26 AM 4: 36 AM 5: 52 AM 12: 21 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3: 49 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6: 45 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8: 02 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
5 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 17 4: 25 AM 4: 35 AM 5: 51 AM 12: 21 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3: 49 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6: 46 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8: 03 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
6 ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 18 4: 23 AM 4: 33 AM 5: 50 AM 12: 21 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3: 48 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6: 46 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8: 03 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
7 ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 19 4: 22 AM 4: 32 AM 5: 49 AM 12: 21 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3: 48 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6: 47 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8: 04 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
8 ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 20 4: 21 AM 4: 31 AM 5: 49 AM 12: 21 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3: 48 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6: 47 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8: 05 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
9 ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 21 4: 20 AM 4: 30 AM 5: 48 AM 12: 20 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3: 48 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6: 48 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8: 05 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
10 ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 22 4: 19 AM 4: 29 AM 5: 47 AM 12: 20 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3: 47 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6: 48 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8: 06 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
11 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 23 4: 18 AM 4: 28 AM 5: 46 AM 12: 20 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3: 47 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6: 49 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8: 07 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
12 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 24 4: 17 AM 4: 27 AM 5: 45 AM 12: 20 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3: 47 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6: 49 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8: 07 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
13 ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 25 4: 16 AM 4: 26 AM 5: 44 AM 12: 20 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3: 47 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6: 50 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8: 08 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
14 ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 26 4: 15 AM 4: 25 AM 5: 43 AM 12: 19 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3: 46 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6: 50 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8: 09 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
15 ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 27 4: 14 AM 4: 24 AM 5: 43 AM 12: 19 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3: 46 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6: 51 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8: 09 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
16 ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 28 4: 13 AM 4: 23 AM 5: 42 AM 12: 19 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3: 46 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6: 51 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8: 10 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
17 ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 29 4: 12 AM 4: 22 AM 5: 41 AM 12: 19 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3: 46 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6: 52 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8: 11 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
18 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 30 4: 11 AM 4: 21 AM 5: 40 AM 12: 19 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3: 46 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6: 52 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8: 11 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
19 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 01 ਮਈ 4: 10 AM 4: 20 AM 5: 40 AM 12: 19 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3: 45 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6: 53 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8: 12 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
20 ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 02 ਮਈ 4: 09 AM 4: 19 AM 5: 39 AM 12: 19 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3: 45 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6: 53 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8: 13 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
21 ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 03 ਮਈ 4: 08 AM 4: 18 AM 5: 38 AM 12: 19 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3: 45 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6: 54 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8: 13 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
22 ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 04 ਮਈ 4: 07 AM 4: 17 AM 5: 37 AM 12: 18 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3: 45 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6: 54 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8: 14 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
23 ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 05 ਮਈ 4: 07 AM 4: 17 AM 5: 37 AM 12: 18 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3: 44 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6: 55 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8: 15 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
24 ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 06 ਮਈ 4: 06 AM 4: 16 AM 5: 36 AM 12: 18 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3: 44 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6: 55 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8: 16 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
25 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 07 ਮਈ 4: 05 AM 4: 15 AM 5: 35 AM 12: 18 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3: 44 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6: 56 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8: 16 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
26 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 08 ਮਈ 4: 04 AM 4: 14 AM 5: 35 AM 12: 18 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3: 44 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6: 56 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8: 17 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
27 ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 09 ਮਈ 4: 03 AM 4: 13 AM 5: 34 AM 12: 18 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3: 44 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6: 57 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8: 18 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
28 ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਮਈ 4: 02 AM 4: 12 AM 5: 34 AM 12: 18 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3: 43 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6: 57 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8: 19 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
29 ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਮਈ 4: 02 AM 4: 12 AM 5: 33 AM 12: 18 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3: 43 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6: 58 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8: 19 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
30 ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਮਈ 4: 01 AM 4: 11 AM 5: 32 AM 12: 18 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3: 43 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6: 58 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 8: 20 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਸਰੋਤ: ਖਲੀਜ ਟਾਈਮਜ਼                                                                                                             ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ PDF

Comments

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ